Ahipara Photo Gallery / Shag around the rocks
Nancy Blake - Siesta

Shag